publicaties / white papers

hoe voer je kwaliteitsregie

IT is een groeiende, onmisbare, factor geworden voor bedrijven. Het is waar de business op drijft. Het begrip kwaliteit en vooral het regisseren van kwaliteit zal hierin een sleutelrol spelen. De inrichting van een lerend (kwaliteits-) systeem is het antwoord op de vraag hoe om te gaan met kwaliteit in een organisatie die vernieuwing maar ook stabiliteit nastreeft. Het voeren van regie gebeurt aan de hand van de "Quality ACT", een aanpak welke is uitgewerkt in dit white paper. Een unieke aanpak die LEAN, de Deming Circle, Kwaliteitszorg, Testen, Programma- en verandermanagement in één eenvoudige aanpak weet te combineren.

download

Stuur download link naar:

Ik bevestig dat ik de Privacy Policy heb gelezen en akkoord ben met de inhoud.

ICT onderwijs - focus op kwaliteit broodnodig

Terwijl het aantal softwarefouten nog altijd enorm groot is en die aantoonbaar tot bijzonder veel schade kunnen leiden, besteedt het ICT-onderwijs maar weinig aandacht aan het testen op
dergelijke fouten. Avans Hogeschool en vakorganisatie TestNet ontwikkelden een eerste minor voor het hbo-ICT. Softwarekwaliteit zou volgens Jos van Rooyen en Maurice van Hameren
zelfs het uitgangspunt moeten vormen voor de inrichting van het hoger ICT-onderwijs.

download

Stuur download link naar:

Ik bevestig dat ik de Privacy Policy heb gelezen en akkoord ben met de inhoud.

agile en testtooling

Inmiddels is een grote populatie testers werkzaam als Agile tester en zij merken dat iedere Agile tester dagelijks met dezelfde uitdagingen en vraagstukken te maken heeft. Bovendien komen nieuwe vraagstukken rondom testen versneld opzetten waarvoor elke organisatie zijn eigen oplossing bedenkt en waarbij nieuwe ervaringen worden opgedaan. Bijvoorbeeld de toepassing van testautomatisering en testtooling in het bijzonder.
In dit artikel zijn kort een aantal best practices en randvoorwaarden benoemd voor succesvolle testautomatisering binnen Agile projecten.

download

Stuur download link naar:

Ik bevestig dat ik de Privacy Policy heb gelezen en akkoord ben met de inhoud.

kwaliteitsregie op pakket-implementaties

Hoe hou je als opdrachtgever grip op het voortbrengingsproces en weet je als organisatie dat je gereed bent om met een nieuwe (standaard) pakket te gaan werken? In dit artikel geven we met behulp van een praktijkcase aan, hoe we met de bestaande inzichten en theorieën daar invulling aan hebben gegeven.

download

Stuur download link naar:

Ik bevestig dat ik de Privacy Policy heb gelezen en akkoord ben met de inhoud.

principes voor test-automatisering

Dit artikel is geschreven in samenwerking met Danny Greefhorst en Marcel Mersie en gepubliceerd in 2015 in de Computable. Het artikel beschrijft 8 generieke principes die in ogenschouw genomen moeten worden om testautomatisering in te richten in een organisatie.

download

Stuur download link naar:

Ik bevestig dat ik de Privacy Policy heb gelezen en akkoord ben met de inhoud.

testen HBO opleiding artikel AG

Hoewel we steeds afhankelijker worden van goed werkende IT-systemen en de impact van falende software desastreus kan zijn, komt het testen van software nog altijd nauwelijks aan bod binnen IT-studies aan hogescholen en universiteiten. Dat moet snel veranderen,
stellen Jos van Rooyen (Identify) en Gerard Kruijff (J & Y Opleidingen). Samen met twee docenten schreven zij het studieboek ‘Aan de slag met software testen’.

download

Stuur download link naar:

Ik bevestig dat ik de Privacy Policy heb gelezen en akkoord ben met de inhoud.

de kwaliteits- regisseur

De term “Regie” wordt de afgelopen jaren steeds frequenter gehanteerd. Maar wat wordt hier nu precies mee bedoeld? Een term als regie wordt al snel, net als kwaliteit en communicatie, een containerbegrip waarvan iedereen een eigen definitie hanteert of een verschillende waarheid in ziet. Deze white paper gaat in op deze vraag en is een gezamenlijke inspanning van de leden van de werkgroep Testregie van TestNet. De werkgroepleden die actief een bijdrage hebben geleverd aan de inhoud van deze white paper zijn: Chester Jansen, Danny Hemminga, Felipe Ruiz Sanchis, Harro Philip, Jos van Rooyen, Kees Lindhout, Maurice Niemel en Rik Marselis.

download

Stuur download link naar:

Ik bevestig dat ik de Privacy Policy heb gelezen en akkoord ben met de inhoud.