Hoe kan Agile portfoliomanagement ingericht worden?

In mijn vorige blog ben ik ingegaan op de vraag waarom je Agile portfoliomanagement zou willen inrichten. Nu gaat het om de ‘hoe’-vraag.

Het inrichten van Agile portfoliomanagement is een verandering van denken en doen van de betrokkenen in de organisatie. En realisatie van verandering kost energie en tijd. Om die reden is het belangrijk om eerst te experimenteren met het bijbehorende proces en ieders rol in dat proces voordat een grootse inrichting plaats vindt.

Een laagdrempelige manier om kleinschalig te experimenteren met Agile portfoliomanagement is gebruik te maken van het gedachtegoed van Roman Pichler. Met behulp van een aantal, per fase te gebruiken, overzichten is een duidelijk inzicht te krijgen in de uitwerking van een idee naar concrete acties voor de betrokkenen.

Het experiment kan volledig op papier plaats vinden waardoor je zelf kan bepalen wie, wat en wanneer moet doen en vooral hoe samen te werken. Die vrijheid prikkelt het denken waardoor het begrip voor de inrichting van Agile portfoliomanagement zal groeien. Waarom bepaalde activiteiten uitgevoerd moeten worden en informatie moet worden vastgelegd is in deze fase belangrijk. Het bereidt de organisatie voor op de vervolgstap, het inrichten van ondersteunende tooling.

Het beantwoorden van de hoe-vraag kan op vele manieren, je hoeft maar een zoekopdracht in te typen en de methodieken en tooling vliegt om je oren. Ik geloof echter dat de hoe vooral moet worden bepaald door de organisatie en dat een laagdrempelig experiment bijdraagt aan een goede fundering voor het vervolg.

In mijn volgende blog ga ik in op de ‘wat’-vraag rondom de eerdergenoemde overzichten. Wat leg je vast per overzicht en hoe past deze in een voorbeeldproces.

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen?

Heb je een vraag of wil je met ons sparren? Neem gerust contact op met Bart Sparidans. Hij denkt graag met je mee!