Stuw uw processen naar nieuwe hoogten

Identify Services is een consultancybureau, opererend op het snijvlak van Business en IT. Wij adviseren vanuit het perspectief van kwaliteitszorg. Wij zijn de Quality Driver. Ons doel is het optimaliseren van businessprocessen voor onze klanten, gebruikmakend van informatietechnologie. Dit doen we vanuit de volgende diensten:

• Ketenregie: met deze dienst helpen we onze klanten IT-systemen te implementeren op een dusdanige wijze dat de medewerkers weten wat er moet gebeuren, de organisatie is ingericht en de informatiesystemen aansluiten bij de processen. Onderdeel van de implementatie is het monitoren van de kwaliteit van de informatiesystemen die toegepast worden in de keten. Daar waar nodig analyseren we de keten om verbeteringen door te voeren om de bedrijfsdoelstellingen optimaal te kunnen ondersteunen.

• De Moderne Tester: De consultants van Identify testen software-systemen en applicaties en adviseren over Quality Assurance (QA). De moderne tester kent de beschikbare methoden en tooling en heeft veel kennis en ervaring op het vlak van testautomatisering. Om dit goed toe te passen in de moderne softwareontwikkelomgevingen is het belangrijk om naast de technische kennis, ook oog en gevoel te hebben voor de organisatie, de processen en de mensen.

Onze klanten zijn middelgrote en grote bedrijven, in zowel overheids- als commerciele sector.

De gebieden waarop Identify voornamelijk opereert zijn : QA, Ketenregie, Testing and Commissioning, Digitale Transformatie en Innovatie-Management.

Identify telt momenteel ongeveer 20-tal medewerkers, gericht op groei en continuïteit om beter onze klanten te kunnen bedienen en onze medewerkers professioneel en persoonlijk te laten groeien. In al onze activiteiten komen de voor ons belangrijke kernwaarden naar voren: Kwaliteit , Betrokkenheid, Integriteit, Vrijheid en Plezier.

ONZE DIENSTVERLENING

TEST AUTOMATISERING

Met de juiste strategie, tools en raamwerk kan geautomatiseerd testen veel tijd en geld besparen, en zorgen voor kwaliteitsverbetering. Maar het vraagt ook om een initiële investering die u niet moet onderschatten. Vaak vormt die investering een drempel die de toepassing van kwalitatief hoogwaardige testautomatisering in bestaande IT-organisaties tegenhoudt. Dat is jammer, want hierdoor missen organisaties een optimalisatieslag die op de iets minder korte termijn juist besparingsopties biedt.                                                                                                                                                                                                                                         .

SOFTWARE TESTEN

Het softwareontwikkelproces – en daarmee ook de testdiscipline – is in de afgelopen tien jaar drastisch veranderd. In plaats van ‘waterval’ is het nu Agile, Scrum, DevOps en CI/CD wat de klok slaat. De traditionele testcoördinatoren, testanalisten en testmanagers behoren tot een uitstervend ras. Tegenwoordig wordt in multidisciplinaire teams gewerkt, die er in zogenaamde sprints aan werken om de functionaliteit te optimaliseren. Deze insteek vraagt om een ander profiel van de testprofessional; van de tester wordt vereist dat hij of zij veel meer communiceert en over effectieve teamskills beschikt.

KWALITEITS & KETENREGIE

Om concurrerend en klantvriendelijk te zijn en te blijven in de markt is een enorme uitdaging voor iedereen. Het lijkt alsof de veranderingen om ons heen zich steeds sneller plaatsvinden, en organisaties, in zowel het bedrijfsleven, als bij de overheid, steeds meer moeite hebben om deze bij te benen. Bovendien is het een feit dat bedrijfsprocessen en IT onlosmakelijk verbonden zijn, en in toenemende mate verbonden raken. Hoe zorg je er dan voor dat mensen en IT-systemen optimaal de bedrijfsprocessen blijven uitvoeren, zodanig dat de bedrijfsdoelen worden gerealiseerd?                                                                                                                                 .

BEN JIJ EEN IDENTIFIER?

BLOGS

september 23, 2019

Vaag houden

Een onderwerp welke ik wil aankaarten kan een heikele zijn. Even de situatie schetsen. Je zit in een analyse workshop of een design brainstormsessie en je hebt het gevoel dat je maar niet tot de kern kunt komen. Er worden opmerkingen geplaatst of input geleverd die in eerste instantie wel lijken te kloppen maar waar je eigenlijk niets mee kunt. Of, er worden proefballonnetjes losgelaten ...

Read Post
september 19, 2019

Wegkijken

Het signaal, een vervolg waarneming

Ik heb het er al eerder over gehad, de omgang met signalen en met name het negeren van signalen. Voorbeelden zijn er te over van genegeerde signalen. Van kleine alle daagse zaken zoals een lekkende wasmachine tot het negeren van signalen die bijvoorbeeld de klimaat veranderingen aan gaan waar we momenteel met zijn allen last van hebben. Denk aan Donald ...

Read Post
oktober 15, 2018

Ketenregie: Welke samenwerkingsvorm tussen opdrachtgever en leverancier leidt tot het beste resultaat?

Het is een vraag die mij de laatste maanden erg bezighoudt. Het ene uiterste is de samenwerking tussen opdrachtgever en leverancier waarbij de leverancier het resultaat moet leveren wat er contractueel is overeengekomen binnen de afgesproken grenzen van tijd, geld en kwaliteit. Het andere uiterste is de samenwerking tussen opdrachtgever en leverancier waarbij beide partners van elkaar willen ...

Read Post
augustus 31, 2018

Gevoeligheden

 

Veranderen is een uitdaging waarbij vele aspecten een rol spelen. Het is af en toe dansen op het slappe koord. Je moet mee bewegen om niet te vallen maar wel koers houden om voortgang te boeken. Kortom, laveren door de omstandigheden heen.

Een punt waar je zeker mee te maken krijgt zijn de gevoeligheden die leven. Vaak volstrekt onbekend voor je maar zeker voelbaar in sessies, workshops ...

Read Post
mei 2, 2018

Kwaliteitsprofessionals en AVG

Voor een internationale financiële instelling heb ik het afgelopen jaar de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) impact analyse uitgevoerd en de oplossingsrichting gespecificeerd. AVG is overigens de Nederlandse interpretatie van het Europese GDPR (General Data Protection Regulation). Als Business Analist werkte ik voor de IT-organisatie; regelmatig werd mij de vraag gesteld: “Wat ...

Read Post
maart 3, 2018

Kwaliteitszorg in ICT: wie pakt de regie?

Testmanager: welke testprofessional was dit niet een aantal jaar geleden? Zelfs uitvoerend testers werden testmanager genoemd in die dagen. Logisch, want de functie testmanager was hot. Maar wat is er de afgelopen jaren gebeurd? De vraag naar testmanagers is ingekakt. Sporadisch zie ik nog wel eens een aanvraag of een vacature voor een testmanager langskomen, maar over het algemeen lijkt de ...

Read Post
januari 7, 2018

Estimation of test automation in an Agile environment

One way to ensure the quality of software, is by testing it. Running tests can be done both manually and automatically. Test automation, with its ups and downs, has been the centre of attention for many years. It is usually underestimated what implementing test automation entails and the impact it has on an organization. Especially the estimation of the required effort. Adding test automation ...

Read Post
maart 6, 2017

Weerstand

In een serie blogs wil ik een aantal situaties met betrekking tot ketenregie en/of kwaliteitsmonitoring de revue laten passeren. Deels zijn deze gebaseerd op ervaringen opgedaan in projecten. Voor een ander deel zal het een bespiegeling zijn op actuele situaties die je in het dagelijkse nieuws ziet langskomen.

Is het volgende beeld voor jou herkenbaar?

Je werkt met zijn allen aan een project om ...

Read Post
april 7, 2016

Grip op projecten middels ketenregie

Dat we binnen de ict en ook de business moeite hebben om grote projecten te beheersen en deze projecten tot een goed einde weten te brengen is wel gebleken uit de resultaten van de commissie Elias met betrekking tot het onderzoek naar grote ict-projecten binnen de overheid.

Het rapport benoemt onder andere een aantal zaken, te weten:

  • De rijksoverheid heeft de ict-projecten niet onder controle.
  • Read Post
juli 20, 2015

Principes voor testautomatisering

Organisaties moeten steeds sneller veranderen om aan de veranderende vraag van klanten te blijven voldoen. Dit stelt hoge eisen aan de ontwikkeling van applicaties. Klanten eisen niet alleen snelheid maar ook extreme gebruikersvriendelijkheid. Werkt bijvoorbeeld een webwinkel niet naar behoren dan is er snel een alternatief voorhanden. Agile softwareontwikkeling sluit goed aan op deze ...

Read Post
maart 2, 2012

De kwaliteitsmonitor versus de testmanager

In november 2011 is het concept Project de Baas gelanceerd. Met dit concept is een integrale manier van kijken geïntroduceerd, ofwel dat vanuit het proces, de middelen en de organisatie de implementatie van het nieuwe c.q. gewijzigde informatiesysteem wordt gerealiseerd. Na de launch kwam regelmatig de vraag naar voren wat is nu het verschil tussen een kwaliteitsmonitor een testmanager? Dit ...

Read Post
januari 30, 2012

De toekomst van testen: De 10 – deel 1

Er wordt veel nagedacht over de toekomst van testen. Welke richting moet het testen gaan? Hoe pakken we de uitdagingen aan die voor ons liggen? Hoe kunnen we daadwerkelijk iets bijdragen aan bedrijfsresultaten? Belangrijke vraagstukken waar al veel mensen over nadenken. Uiteraard denk ik daar ook over na. Al nadenkende kom ik tot een visie die ik presenteer in 10 statements, te weten:

  1. Testers ...
Read Post
november 19, 2010

Hoe goed zijn we als tester?

Testen is nog steeds booming business, ondanks de crisis waar we al geruime tijd in zitten. Het aantal professionele testers neemt nog steeds toe. De seminars schieten als paddenstoelen uit de grond en worden druk bezocht. ISTQB-cursussen worden overal gegeven en het aantal gecertificeerden neemt enorm toe. Veel publicaties zien het levenslicht! Je raakt bijna niet uitgelezen.

Je zou zo denken; ...

Read Post
april 12, 2010

Het vakidioom

Testers en mensen van de business begrijpen elkaar vaak niet. Stel de volgende situatie voor: een testmanager staat aan het begin van zijn project en wil gestructureerd zijn project gaan uitvoeren. Een van de zaken die de testmanager nodig heeft is een teststrategie. Om de strategie te kunnen bepalen belegt hij een workshop met zijn stakeholders. Om goed beslagen ten ijs te komen heeft de ...

Read Post
maart 14, 2010

Grip op de onbekende

Als testers moeten we steeds vaker op basis van minder concrete input gaan testen. De klant neemt besluiten/risico’s om zo snel mogelijk naar de markt te kunnen. Men weet vaak zelf ook niet concreet hoe een traject gaat lopen, men begint zonder exact duidelijk te hebben waar het zal eindigen. Laat staan dat de requirements duidelijk zijn. Het wordt dan incrementeel managen, stapje voor stapje. ...

Read Post
januari 25, 2010

Het V-model, Back to the future

Afgelopen woensdag ,20 januari,  heb ik samen met Egbert Bouman en Jan Jaap Cannegieter een thema avond voor Testnet verzorgd met betrekking tot het V-model.  Ieder presenteerde zijn eigen variant op het V-model. De centrale vraag was of het V-model nog wel van toepassing kan zijn in deze moderne, snel wijzigende markt. Mijn conclusie is dat het V-model nog steeds springlevend is en met wat ...

Read Post
januari 3, 2010

Aandachtspunten bij testen SOA-systeem

Op veel plaatsen wordt gesproken en geschreven over het gebruik van service oriented architecture (SOA). Helaas hebben wij gemerkt dat specifieke aandachtspunten voor het testen van SOA in de meeste artikelen onderbelicht blijft. In dit artikel willen we een overzicht geven van onze inzichten in belangrijke aspecten die tijdens het testtraject aandacht moeten krijgen. Want op SOA gebaseerde ...

Read Post

ONZE KLANTEN