Hoe kan een Agile portfoliomanagement experiment vorm krijgen?

In de blog ‘Hoe kan Agile portfoliomanagement ingericht worden?’ ben ik ingegaan op het uitvoeren van een experiment om te ontdekken wat past binnen de organisatie. Daarin verwijs ik naar een drietal overzichten waarmee de relatie tussen idee en uitvoering concreet gemaakt kunnen worden. Deze overzichten zijn het Product Vision Board, de GO (Goal Oriented) Product Roadmap en het Product Canvas.

Wat leg je vast in het Product Vision Board

Het Product Vision Board beschrijft laagdrempelig wat anders moet zijn na de realisatie van een product of dienst. Voor wie is het product of de dienst bedoeld, welke voordelen worden er geboden of welk probleem wordt er opgelost, wat maakt het bijzonder of aannemelijk dat het te realiseren is en welke business doelen worden hiermee behaald?

Wat is het doel van de GO Product Roadmap

Het doel zit verstopt in de naam. Het is een planning op de middellange termijn waarin duidelijke meetbare doelen (KPI’s) worden gesteld voor de verschillende releases of versies van het product. Door de scope per release/versie duidelijk te formuleren met de bijbehorende features en hoe bewezen gaat worden dat deze behaald zijn, realiseert deze roadmap transparantie en voorspelbaarheid bij de betrokkenen.

Waarom dan nog het Product Canvas

Het Product Canvas bevat de details per release. Denk hierbij aan een verbijzondering van de doelgroep, een uitwerking van de features inclusief architectuur, non-functionals (zoals productkwaliteit, beveiliging en bruikbaarheid), designs en de Product Backlog. Ook is een realistische visie van deze release beschreven zodat iedereen die betrokken is weet wat de gedetailleerde inhoud is en de reden waarom specifiek deze inhoud onderdeel maakt van de release.

Het Product Vision Board, de GO Product Roadmap en het Product Canvas passen goed bij de fases of gelaagdheid die je als organisatie doorloopt om vanuit een visie of droom toe te werken naar geprioriteerde features en dit te koppelen naar concreet te realiseren onderdelen. Zie het voorbeeld van een high level Agile proces waarin de overzichten zijn gebruikt. Rollen zijn bewust niet ingevuld aangezien de invulling onderdeel is van het experiment.

Heb ik hiervoor een systeem of software nodig?

Nee! Dit proces kan volledig op papier of post-its worden ingericht zonder extra kosten voor bijvoorbeeld een applicatie. Door eerst te experimenteren op papier en dit samen te doorleven wordt het proces geheel eigen en ligt de focus op leren. Verwachtingen worden tastbaar en samenwerking gestimuleerd.

Als het resultaat van een experiment of pilot naar meer smaakt kan altijd een automatiseringsslag worden gemaakt. Zolang het doel (zie blog ‘Waarom zou je Agile portfolio management willen inrichten?’) voorop blijft staan.

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen?

Heb je een vraag of wil je met ons sparren? Neem gerust contact op met Bart Sparidans. Hij denkt graag met je mee!