Hoe komen Business Analyse, Testen en Agile werken samen?

Maarten Hermans

Auteur:

Maarten Hermans

Sr. Quality Consultant & Sr. Scrum Master/Agile Coach.

Hoe komen Business Analyse, Testen en Agile werken samen?

Agile werken is iets wat steeds meer organisaties herkennen, doen of proberen na te streven. Business Analyse slaat de brug tussen de business en de IT-organisatie. Het testen van software heeft tot doel om te toetsen of voldaan wordt aan functionele en non-functionele eisen en wensen. Agile, Business Analyse en Testen kent Identify als geen ander. Wij vinden de Mens (Agile), (Proces) Business Analyse en IT (Testen) de drie belangrijkste factoren/pijlers van een organisatie (zie figuur 1). Middels ‘Kwaliteitsregie’ stemmen we deze drie pijlers op elkaar af. Hierbij zorgen we er voor dat deze pijlers naadloos op elkaar aansluiten.

Figuur 1

De praktijk

Veranderingen uit de markt of in de eigen organisatie leiden tot veranderingen in eisen en wensen aan het ondersteunende IT-landschap. En in een snel veranderende markt moeten deze eisen en wensen in een hoog tempo worden geïmplementeerd in nieuwe of bestaande software. Tegenwoordig worden deze eisen en wensen steeds rapper tempo opgevoerd in een versnellende en veranderende markt. Dat kunnen kleine aanpassingen zijn of grote implementaties of migraties bij het samenvoegen van systemen/bedrijven.

Vanaf het opstellen van de eisen en wensen (requirements) is het noodzakelijk deze op de juiste en correcte wijze snel en effectief vertaald te krijgen voor een software development team. Meestal is dat het werk van een Business Analist. De Business Analist identificeert, analyseert en specificeert de requirements van zowel de business/opdrachtgever als klanten en communiceert deze inclusief acceptatie criteria naar het development team of (software)leverancier. Het is een bruggenbouwer tussen business en IT.

Als een organisatie het software testen goed heeft ingeregeld dan wordt in het vroegste stadium ook al een tester betrokken bij het maken en toetsen van de requirements. In deze fase kan een tester gerichte vragen stellen zodat de requirements duidelijker worden. Tevens kan de Tester alvast zijn testplan/strategie bepalen. Het vroegtijdig meedenken in het proces zorgt later voor minder fouten gedurende het proces en meer duidelijkheid tijdens het bouwen van de software. Een win-win situatie.

Daarnaast is een Agile proces, waarbij het inspelen op veranderingen van belang is, belangrijk om het software ontwikkelproces effectief en efficiënt te laten verlopen. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van een software ontwikkelproces dat incrementeel en iteratief software levert met behulp van het Scrum Framework. Een Scrum Master is iemand die het scrum proces door en door kent, en het team of de teams hierin kan coachen en belemmeringen (impediments) kan helpen oplossen en voorkomen. Hierdoor is de kans op vertraging minimaal. We kennen namelijk allemaal wel een project dat uitgelopen of gestopt is door veranderende omstandigheden of onduidelijke requirements. Bedrijfsdoelstellingen worden niet meer gehaald en de klanttevredenheid daalt.

Hoe kan het anders?

Zoals we zien is er een hele keten van kennis en ervaring nodig om vanuit een requirement uiteindelijk te komen tot kwalitatief goede software. Deze software helpt het proces van de klant verbeteren en de wensen van de opdrachtgever te vervullen en bedrijfsdoelstellingen te halen. Bij Identify helpen we klanten om het software ontwikkelproces goed of beter te laten verlopen. Met onze gebundelde kennis van Business Analyse, Agile werken en Testen weten we de regie op de kwaliteit in handen te houden en kijken we verder dan de afzonderlijke disciplines.

Maar hoe zit dat dan? Wat betekent dat?

Als ik dit voorbeeld op mijzelf betrek, dan kan ik aangeven dat ik jarenlange ervaring heb op het gebied van software testen. Denk aan Systeemtesten, (non-)Functioneel testen, Gebruikerstesten en Regressietesten. Ik heb dus ervaring op de inhoud, maar ook in de rol als Testmanager weet ik goed hoe het Testproces werkt. In 2010 is het Agile werken met behulp van Scrum op mijn pad gekomen. Ik heb in 2013 mijn PSM1 gehaald en heb in de rol als Scrum Master ook het testen tijdelijk gecombineerd. Tot op de dag van vandaag helpt me dat om mijn teams te helpen de kwaliteit hoog te houden. Door het stellen van kritische vragen blijft het team scherp op het gebied van testen. Mijn rol is daarmee tweeledig en dat helpt het team en het proces.

Bij Identify zien wij dat veel organisaties kampen met problemen, verwarring en vertraging in de keten van software ontwikkeling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan leveranciers die niet tijdig de juiste software kunnen opleveren. Dat kan intern ook tussen teams zijn waarbij het werk net niet op elkaar aansluit, maar ook bevindingen in het testproces waardoor features terug moeten in het proces (‘naar de tekentafel’) om aangepast en opnieuw getest te worden. Waarschijnlijk herken je wel iets in dit voorbeeld, dit betekent dat de ketenregie niet voldoende op orde is.

Wat is het probleem precies? Wie is daar verantwoordelijk voor? Hoe kunnen we dat voorkomen?

Zomaar wat vragen die we allemaal tegenkomen als dergelijke problemen zich in de keten voordoen. Deze vragen stellen we met meerdere doelen. Namelijk het voorkomen van problemen voor voor zowel onze klanten als voor onszelf als ‘gebruikers’ van de systemen. Maar ook het hooghouden van klanttevredenheid en het groeien van bedrijfsresultaten.

Hoe doe je dat?

Binnen Identify hebben we ervaren dat bijvoorbeeld het T-shaped werken, wat we kennen vanuit ‘Agile werken’, helpt om kennis en kwaliteit te verbreden en te verbeteren. De T-shaped professionals van Identify hebben de kennis van bijvoorbeeld testen, de ligger op de ‘T’, en een diepgaande kennis van Agile werken, de staander van de ‘T’. Dat is bijvoorbeeld het profiel van een Scrum Master. T-shaped werken is natuurlijk maar een klein deel en een voorbeeld. Maar Identify gaat verder… Wij combineren de 3 pijlers Agile werken, Testen en Business Analyse. Hiermee helpen we IT, het proces en de mens (zie figuur 1.0) van uw organisatie verder door ze met elkaar te verbinden en te verbeteren. Hiermee realiseren wij regie op de kwaliteit in de keten die elke organisatie vooruit helpt.

Wil je meer weten over hoe wij u kunnen helpen? Neem contact op via onze website of stuur mij een persoonlijk berichtje via LinkedIn.

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen?

Heb je een vraag of wil je met ons sparren? Neem gerust contact op met Bart Sparidans. Hij denkt graag met je mee!