Boeken

Diverse medewerkers van Identify zijn mede-auteur van boeken binnen het vakgebied van kwaliteit. Deze boeken vindt u hieronder opgesomd, via de knop “naar webshop” wordt u doorverwezen naar het verkoopkanaal van het desbetreffende boek.

testautomatisering wendbaar organiseren

In het boek beschrijven de auteurs een nieuw perspectief op testautomatisering, waarbij wendbaarheid en toekomstvastheid centraal staan. Zij stellen dat aandacht voor herbruikbaarheid, overdraagbaarheid en herhaalbaarheid essentieel is. Daarnaast is de boodschap dat testautomatisering vanuit een architectuurbenadering moet worden aangepakt. Dat betekent dat er ruimte wordt gemaakt om de inrichting van testautomatisering te doordenken en de daarbij behorende keuzes vast te leggen. Het betekent ook dat vanuit verschillende perspectieven wordt gekeken naar het onderwerp: vanuit mens, organisatie, proces, data en technologie.

In onze blog webinair “testautomatisering wendbaar organiseren” kunt u de introductie van het boek terug zien.

kracht zonder macht

Kracht zonder Macht leidt u in zes principes naar deze optimale ketenregie en bestaat uit een combinatie van inzichten vanuit ketenregie, kwaliteitszorg en veranderkunde. Een aanpak waarbij de kern wordt gevormd door de Plan-Do-Check-Act cyclus. Slechts zes principes en tien stappen zijn nodig om ketens optimaal te regisseren. Met als resultaat: een goede performance van ketens door een maximale beheersbaarheid en een maximale veranderbaarheid.

regie van kwaliteit

Dit boek is een roman over Bert en Paula, respectievelijk IT manager en CEO. Bert implementeert verandering en gebruikt daarvoor ‘Governance and Management of Quality Assurance’. GMQA is een vernieuwende en unieke aanpak die verandermanagement, LEAN, testen en kwaliteitszorg integreert in één overkoepelend concept. GMQA is bedoeld voor besturing van de kwaliteit van IT en werkt zowel aan de zijde van de opdrachtnemer als aan de zijde van de opdrachtgever. GMQA vertrekt vanuit het begrip ‘verspilling’. Een organisatie van nu heeft in de regel al langere tijd weten te overleven en doet dus een groot aantal zaken goed. Toch is er behoefte aan verandering, een behoefte naar sneller, beter en goedkoper. Zou het dan niet mooi zijn als er een methode zou zijn waarmee het goede behouden kon worden en het ‘slechte’, de verspillingen, zouden kunnen worden geëlimineerd? GMQA is zo’n methode.

aan de slag met software testen

ICT’ers leveren betere softwareproducten wanneer ze kennis hebben van kwaliteit en testen.

Aan de slag met software testen helpt ICT-studenten om al tijdens hun studie testexpertise te ontwikkelen voor de beroepspraktijk. De student kan de verworven kennis direct toepassen in softwareontwikkelprojecten en zo zich verder verdiepen in het vak. Dit boek vormt samen met de online omgeving een compleet trainings- en toetsprogramma voor studenten en ICT’ers.

project de baas

Helaas komt het nog steeds voor dat projecten mislukken. Over het mislukken van projecten is dan ook inmiddels veel bekend en geschreven. Natuurlijk treffen organisaties de nodige maatregelen om wel tot een succesvol project te komen. Toch blijkt in de praktijk dat deze maatregelen vaak onvoldoende zijn.

‘Project de Baas’ beschrijft een pragmatische aanpak aan de hand van het door het schrijverscollectief geïntroduceerde en beproefde 5V-stappenplan. Daarbij is een nadrukkelijke rol weggelegd voor veranderkunde en het nieuwe vakgebied kwaliteitsmonitoring.

testframe

In dit boek wordt de testmethode TestFrame beschreven die uitgaat van drie principes: het traject moet passen bij de organisatie en haar manier van systeemontwikkeling, testen biedt alleen kwaliteitsbeheersing als het gestructureerd en onderhoudbaar wordt opgezet en het gebruik van geautomatiseerde hulpmiddelen is onmisbaar in een modern testproces. TestFrame biedt een raamwerk waarbinnen aan de genoemde principes gestalte wrodt gegeven