Optimalisatie van Werkprocessen bij de Belastingdienst door Identify

De Belastingdienst heeft geconstateerd dat de doorlooptijden van werkprocessen op één van haar afdelingen te lang zijn en dat er veel tijd wordt besteed aan het herstellen van gemaakte fouten. Om deze uitdagingen aan te pakken, is het project “First Time Right” opgestart, waarbij Identify een leidende rol speelt. Het doel van dit project is om de efficiëntie van de werkzaamheden te vergroten door de doorlooptijden te verkorten en het aantal fouten te minimaliseren. Met deze vraagstelling heeft de Belastingdienst Identify gevraagd om effectieve oplossingen te bedenken en te implementeren, met als resultaat een significante verbetering van de operationele processen.