Wat is het rendement van de business/informatie analist?

Mijn vakgebied laat zich lastig uitleggen aan niet-IT’ers terwijl het voordeel van rendement juist wel voor die doelgroep bedoeld zijn. Daarbij bedoel ik niet dat de doelgroep helemaal niets van IT weet, het is alleen niet hun dagelijkse werk om bijvoorbeeld software systemen aan te schaffen, te beoordelen en/of helpen aan te passen.

Stel een ondernemer maakt de stap om een software systeem aan te schaffen dan is de impact op de ondernemer in dit traject vaak onbekend. Welke expliciete behoefte ingevuld moet worden door het systeem heeft de aandacht. En de kosten. De rol van opdrachtgever gaat echter verder en zou continue betrokken moeten zijn bij de bouw/aanschaf van het software systeem om ervoor te zorgen dat wat gewenst is, ook daadwerkelijk verkregen wordt. Zonder negatieve gevolgen.

Zou moeten…

Een ondernemer is een onderneming gestart omdat hij/zij hierin goed is en een markt ziet voor de diensten/producten. Waarom verwacht men dan van een ondernemer dat men wel “even” een software project erbij kan doen? Met specialistische kennis van dit domein? De keuze te automatiseren is erop gericht de prestaties van de onderneming te verbeteren, de aanschaf is vaak een bron van frustratie, onbegrip en onvoorziene kosten.

Ik ben er van overtuigd dat een optimale samenwerking tussen opdrachtgever en leverancier vereist dat mensen in hun kracht moeten staan. Ik zorg ervoor dat mensen elkaar begrijpen en weten welke verwachtingen er over en weer zijn. Bovendien geef ik meetbaar aan wanneer een project succesvol is, voor zowel de ondernemer als de leverancier. In een (vak-)taal die beide begrijpen. Door de ondernemer te helpen een betere opdrachtgever te worden is de kans dat het IT-project een succes wordt stukken groter. Dat is mijn rol.

Deze rol heet dan weer business analist, informatie analist of requirements analist, net wie je het vraagt. Namen die in het IT domein bekend zijn maar juist niet een belletje doen rinkelen bij de beoogde doelgroep. Ik hoop dat deze blog duidelijk aangeeft wat het rendement is van deze rol.

Herken je als ondernemer de situatie zoals beschreven in deze blog? Neem dan contact op met ons op.