Wat hebben ambachtslieden en Scrum Masters met elkaar gemeen?

Agile en Scrum zijn begrippen die je overal tegenkomt in moderne kleine organisaties of de grote multinationals. Deze manier van denken en werken hebben we bij Identify in ons DNA zitten en dat dragen we graag uit. ‘In het DNA’ klinkt misschien wat vergaand maar het DNA wil zeggen dat je het doorleefd, voelt en bewust bekwaam meeneemt in elke opdracht naar je klanten. Hiermee helpen we vele organisaties verder met kwaliteitsverbeteringen op het gebied van softwareontwikkeling. Door de software in kleine beheersbare brokken werk op te leveren, met tussentijdse evaluatie momenten voor de klant, is tijdig bijsturen mogelijk. Daardoor krijgt de klant niet alleen wat hij wil maar wordt hij meer betrokken bij de ontwikkeling. Door deze manier van samenwerken groeit de onderlinge betrokkenheid.

Door studenten van de Radboud Universiteit Nijmegen les te geven in Scrum werken, met een Agile gedachte, leren we zelf ook continue bij. Theorie herhalen, uitleggen en hierover discussiëren geeft ons ook weer nieuwe inzichten.

Echter, Agile werken vergt meer dan alleen het leren van theorie. Agile is een gedachte, een wijze van denken die je het beste kan leren door ervaring en veel doen. Het moet inslijten in je systeem. Bij Agile gaat het over menselijke interactie, werkende software, samenwerking met de klant en inspelen op veranderingen in plaats van zwaarlijvige processen en hulpmiddelen, alles omvattende documentatie, contractonderhandelingen en vasthouden aan een plan. ‘Behendig’ ofwel ‘lenig’ inspelen op de klantwensen en bijsturen waar nodig. Onnodige kosten worden voorkomen en de beoogde voordelen worden eerder bereikt.

Om Agile en Scrum optimaal in te zetten hebben we binnen Identify de focusgroep Agile & Scrum. Hierin delen we onze geleerde kennis uit de theorie én praktijk. We helpen elkaar met de eventuele uitdagingen en je persoonlijke doelen door intervisie- en kennissessies. Maar ook via de telefoon, whatsapp of Skype bespreken we dagelijkse dingen. We kunnen elkaar dagelijks ondersteunen waar nodig of waar behoefte ontstaat. Weten wat er speelt in de organisatie van onze klant en direct acteren op verandering is belangrijk bij Agile werken. Door deze onderlinge interactie bereiken we telkens weer een hoger volwassenheidsniveau op het gebied van Agile & Scrum en kunnen wij als mentoren beter functioneren binnen Identify én vooral bij onze klanten.

Werken in een Agile omgeving met bijvoorbeeld Scrum vergt van een Scrum Master, naast diepgaande kennis over dit onderwerp, vooral; charisma, empathie, positiviteit, besluitvaardigheid en natuurlijk leiderschap. Als Scrum Master werk je meestal niet in een gecontroleerde stabiele omgeving. Verandering en inspelen hierop zijn belangrijke kenmerken voor de omgeving waarin we werken. En hier zien we een parallel met ambachtslieden. Hieronder wordt uitgelegd waarom.

Kwaliteit (houding ten opzichte van je producten en diensten)
Ambachtslieden maken unieke objecten. Het gaat om precisie- en maatwerk. Ze werken met passie en streven naar perfectie van hun werk. Het gaat om ultieme vak beheersing, in de praktijk geleerd (kennis en vaardigheden en ontwikkeling). Niet alleen uit de boeken, maar ook op basis van inzicht en ervaring die tijdens de uitoefening van het vak is opgedaan. *

Zelfstandig werken (uitvoering)
Ambachtslieden leveren maatwerk. Zij zijn in staat om creatieve, nieuwe toepassingen te integreren in hun vak. Creativiteit en originaliteit kenmerken het werk. Zij bepalen op basis van hun vakkennis wat nodig is om het beste resultaat te krijgen en voeren het werk zelfstandig uit. *

Marktgericht (conditie)
Ambachtslieden zijn ondernemend en in staat tot een zelfstandige bedrijfsvoering. Ze houden balans tussen perfectie en de continuïteit van hun bedrijf. Samenwerking, communiceren en ondernemen zijn hierbij belangrijke vaardigheden voor een duurzame onderneming. *

Door samen Agile software te ontwikkelen, feedback te vragen en te geven, tijdig bij te sturen, en de software hierop aan te passen kan men dus snel en flexibel inspelen op veranderingen. De producten worden daardoor sneller en kwalitatief hoogwaardiger opgeleverd. Om dit proces tot in de puntjes goed te begeleiden is een Scrum Master met de juiste Agile ervaring van groot belang.

Wil je het hier eens over hebben of wil je meer weten? Klik dan hier

Kortom Scrum Master zijn is een ambacht!

*= Bron: https://www.ambachtnederland.nl