kwaliteits- & ketenregie

regievoering in de praktijk

Om concurrerend en klantvriendelijk te zijn en te blijven in de markt is een enorme uitdaging voor iedereen. Het lijkt alsof de veranderingen om ons heen steeds sneller plaatsvinden, en organisaties, in zowel het bedrijfsleven, als bij de overheid, steeds meer moeite hebben om deze bij te benen. Bovendien is het een feit dat bedrijfsprocessen en IT onlosmakelijk verbonden zijn én in toenemende mate verbonden raken. Hoe zorg je er dan voor dat mensen en IT-systemen optimaal de bedrijfsprocessen blijven uitvoeren, zodanig dat de bedrijfsdoelen worden gerealiseerd?

Naast deze hoofdvraag zijn de volgende vragen van belang, als we het hebben over kwaliteits- en ketenregie:

Hoe zorg je dat verandertrajecten (waaronder IT projecten) op tijd, met de juiste kwaliteit en tegen zo laag mogelijk kosten leveren wat nodig is om concurrerend en klantvriendelijk te blijven en/of te verbeteren?

Hoe zorg je dat opdrachtgevers en leveranciers vanuit gemeenschappelijke doelen en belangen en met respect voor elkaars individuele belangen optimaal samenwerken?

Hoe zorg je dat interne (binnen een organisatie) ketens en externe ketens (samen met ketenpartners leveranciers) steeds beter gaan samenwerken?

Kwaliteits- en ketenregie geeft een antwoord op deze vragen voor zowel interne, als externe ketens.

Is er binnen uw organisatie sprake van outsourcing van activiteiten, dan ondersteunt Identify u bij het operationeel krijgen van de regie-organisatie met duidelijke afspraken en verantwoordelijkheden en de implementatie hiervan tussen organisatie en (externe) partner.

Kracht zonder Macht

Het theoretisch kader waardoor organisaties begeleid worden om de stap naar ketenregie vanuit testen en kwaliteitszorg te zetten is beschreven in het boek genaamd “Kracht zonder Macht”.

kwaliteits- & ketenregie op hoofdlijnen

Kwaliteits- en ketenregie is een professionele aanpak waarbij de stabiliteit, veranderbaarheid en performance van de keten wordt gemaximaliseerd.
Dit wordt gerealiseerd door belemmeringen op te ruimen en ontwikkel-mogelijkheden te identificeren en door te voeren.

Kwaliteits- en ketenregie is opgebouwd uit 6 principes, die borgen dat doelen van veranderingen worden bereikt en dat samenwerkingen binnen de ketens worden geoptimaliseerd. De 6 principes zijn:

Werk vanuit een visie; Zorg voor gezamenlijke en door de gehele organisatie (ook leveranciers) gedragen doelstellingen.

Organiseer de regie; Maak één iemand (de ketenregisseur) verantwoordelijk binnen de keten en geef deze voldoende mandaat om de benodigde veranderingen door te voeren en samenwerking te optimaliseren.

Werk met alle mensen; Zorg ervoor dat alle betrokken bij de veranderingen ook een bijdrage leveren aan het doorvoeren van de veranderingen.

Creëer een ritme van verandering; Werk planmatig en kort-cyclisch. Hierdoor ziet de organisatie regelmatig resultaat van de verandering en leert de organisatie steeds beter veranderen.

Durf te veranderen; Hou vast aan de te behalen doelstellingen en blijf er vol voor gaan.

Meet en borg de verandering; Zorg dat resultaten van de veranderingen ook tastbaar zijn en binnen de organisatie worden gecommuniceerd.

hoe wij werken voor u

Identify biedt ondersteuning bij kwaliteit- en ketenregie aan haar klanten. Daarbij helpt zij om de benodigde veranderingen te identificeren en door te voeren. Door kort-cyclische (maximaal 3 maanden) verbeteringen door te voeren en door evaluatie wordt het leereffect voor de organisatie groter. Identify zorgt hiermee voor duidelijke verantwoordelijkheid (afspraken) binnen de keten.

Identify levert maatwerk en draagt juist die elementen aan die nodig zijn om kwaliteits- en ketenregie in te richten. Daarmee worden veranderingen doorgevoerd, met het beoogde effect, waarbij er meer samenwerking is en daarmee er sprake is van een optimalisatie in de keten.

voordelen voor u

Met kwaliteits- & ketenregie krijgt u:

+ Meer grip op uw keten

+ Een hogere klant-, maar ook medewerkerstevredenheid

+ Meer rust in de organisatie

+ Inzichtelijke en efficiënte processen

+ Besparing in kosten

Op zoek naar een regievoerder?