OVER ONS

Onze Visie

Wij geloven in een wereld waarin er vanuit verbindingen duurzame en optimale samenwerkingen voortvloeien.

Wij denken dat dit haalbaar is als klanten in control zijn en als zij kunnen inspelen op veranderingen in de markt en een sterke concurrentiepositie kunnen creëren. Dit is alleen mogelijk als zij hun organisatie, processen en IT goed met elkaar afstemmen en op een voldoende goed kwaliteitsniveau brengen. Zonder IT is het vrijwel onmogelijk om de processen en procesketens te laten bestaan, renderen en onderhouden. IT móet dus performen en veilig zijn omdat de afhankelijkheid voor bedrijven en overheden daarvan groot is.

Onze Missie

Identify ondersteunt bedrijven en overheden om risico’s zoveel mogelijk te beheersen, zodat zij zorgeloos hun diensten verlenen, producten verkopen, samenwerken met hun (keten)partners en met hun (IT) leveranciers.

Identify is in staat verbindingen tussen business en IT en ketenpartners te optimaliseren, waardoor bedrijven en overheden in staat zijn om hun organisatie- en procesdoelstellingen blijvend te realiseren. Ons werkveld is zowel IT als business; vanuit IT bewegen we naar de business: het (laten) leveren van rendement en oplossingen, die bijdragen aan de bedrijfsdoelstellingen. Vanuit de business bewegen we naar IT: als goed opdrachtgever. Onze focus ligt hierbij op de kwaliteit van de samenwerking in de (bedrijfs)ketens, de bedrijfsprocessen en IT-producten.

Identify is voorloper (thought leader) op het gebied van Kwaliteits- en Ketenregie en daarmee op kwaliteitsmanagement, (geautomatiseerd) testen en verandermanagement. Om diensten en producten op topniveau te kunnen leveren, hanteren we voortdurende verbeterprocessen in de eigen organisatie.
De professionals van Identify werken met plezier, krijgen waardering en de gelegenheid zich optimaal te ontwikkelen en leveren daarmee een bijdrage aan betere kwaliteit, de samenwerking in de ketens, de bedrijfsprocessen en de (IT)producten bij bedrijven en overheden.

Identify: The Quality Driver!