TESTAUTOMATISERING

Testautomatisering: Testoptimalisatie binnen handbereik

Met de juiste strategie, tools en raamwerk kan geautomatiseerd testen veel tijd en geld besparen, en zorgen voor kwaliteitsverbetering. Maar het vraagt ook om een initiële investering die u niet moet onderschatten. Vaak vormt die investering een drempel die de toepassing van kwalitatief hoogwaardige testautomatisering in bestaande IT-organisaties tegenhoudt. Dat is jammer, want hierdoor missen organisaties een optimalisatieslag die op de iets minder korte termijn juist besparingsopties biedt.

Testautomatisering biedt tal van voordelen, mits het goed wordt ingezet en is ingebed in de IT-organisatie en -architectuur. Het is ook steeds meer een noodzaak, voor organisaties die de ambitie hebben om de concepten van Continuous Integration en Continuous Delivery (CI/CD) in hun IT-processen toe te passen. Daarnaast is het een methode die in belangrijke mate bijdraagt aan efficiënt en snel werken in Agile- en Scrum-ontwikkelprocessen.

Drie belangrijke voordelen van testautomatisering:

Kostenreductie; Handmatig testen is zeer arbeidsintensief en is beperkt tot kantooruren! Testautomatisering gaat ook buiten kantooruren voor u aan de slag.

Tijdsbesparing; Met name bij time-to-market en het in productie brengen van nieuwe releases. Zeker wanneer specifieke tests herhaaldelijk worden uitgevoerd, bijvoorbeeld regressietesten, kan geautomatiseerd testen een uitkomst bieden.

Kwaliteitsverhoging: Testautomatisering maakt het mogelijk om dichter op de software te testen waardoor ontwikkelaars snel feedback krijgen op de kwaliteit van de code. Gevolg: betere software.

Belangrijke oorzaken voor mislukking:

In de praktijk blijkt dat veel testautomatiseringsprojecten mislukken of onvoldoende rendement bieden. Het resultaat is dat organisaties met suboptimale systemen werken en blijven worden geconfronteerd met hoge onderhoudskosten. Aan dit probleem liggen drie oorzaken ten grondslag:

Gebrek aan architectuur. Zonder architetuur is succesvolle testautomatisering uitgesloten!

(Te) veel focus op tooling: ‘a fool with a tool, is still a fool’.

Geen, of verkeerde focus. Ook bij een geautomatiseerde werkwijze moet de primaire focus liggen bij het testen op risico’s.

Wat kan Identify voor u betekenen?

Identify ondersteunt bedrijven die op een succesvolle manier aan de slag willen gaan met testautomatisering en die er rendement en kostenreducties mee willen bewerkstelligen. Dit doen we middels een aanpak die door onze consultants al veelvuldig en met succes is ingezet bij onze klanten: Risk Test Automation Aspects, oftewel RTAA.