BLOGS

januari 8, 2020

De Moderne Tester

Al langere tijd praten we, als test community, over de wijzigende rol van de tester. Van klassiek waterval naar het schaap met de 5 poten die de modernste technieken beheerst, technisch onderlegt is, communicatief vaardig is en op meerdere niveaus kan schakelen.

De gereedschapskist van de tester moet steeds verder gevuld zijn om aan alle eisen te kunnen blijven voldoen. Je ziet ook wel de termen T-shape of M-shape gebruikt worden om aan te geven dat een tester van veel onderwerpen kennis heeft waarvan enkele diepgaand. Het valt hierbij op dat het vooral over kennis gaat.

Wij praten liever over de moderne tester, anno 2020. In onze ogen bevat de moderne tester een aantal kenmerken en wel:

Trots

De Moderne Tester staat voor zijn/haar ...

Lees verder
september 23, 2019

Vaag houden

Een onderwerp welke ik wil aankaarten kan een heikele zijn. Even de situatie schetsen. Je zit in een analyse workshop of een design brainstormsessie en je hebt het gevoel dat je maar niet tot de kern kunt komen. Er worden opmerkingen geplaatst of input geleverd die in eerste instantie wel lijken te kloppen maar waar je eigenlijk niets mee kunt. Of, er worden proefballonnetjes losgelaten waarmee allerlei suggesties worden gewekt of zaken groter gemaakt.

Al met al een situatie waar je weinig concreet mee kunt worden. De vraag is hier uiteraard ook weer. Wat zit er achter? Waarom hebben deelnemers deze instelling? Waarom worden zaken vaag gehouden.

Uit de analyse van mijn ervaringen kom ik tot een aantal conclusies. Soms hebben de mensen te ...

Lees verder
september 19, 2019

Wegkijken

Het signaal, een vervolg waarneming

Ik heb het er al eerder over gehad, de omgang met signalen en met name het negeren van signalen. Voorbeelden zijn er te over van genegeerde signalen. Van kleine alle daagse zaken zoals een lekkende wasmachine tot het negeren van signalen die bijvoorbeeld de klimaat veranderingen aan gaan waar we momenteel met zijn allen last van hebben. Denk aan Donald Trump die doodleuk beweert dat er niets van klopt en vrolijk nieuwe steenkool contracten laat afsluiten.

Daar zit wat mij betreft een kern waarom signalen genegeerd worden of weg gemanaged worden. Een andere agenda dan die voor het grote publiek inzichtelijk is. De redenen kunnen divers zijn maar veelal economisch gedreven maar ook politiek ...

Lees verder
oktober 15, 2018

Ketenregie: Welke samenwerkingsvorm tussen opdrachtgever en leverancier leidt tot het beste resultaat?

Het is een vraag die mij de laatste maanden erg bezighoudt. Het ene uiterste is de samenwerking tussen opdrachtgever en leverancier waarbij de leverancier het resultaat moet leveren wat er contractueel is overeengekomen binnen de afgesproken grenzen van tijd, geld en kwaliteit. Het andere uiterste is de samenwerking tussen opdrachtgever en leverancier waarbij beide partners van elkaar willen zijn, een partnership met elkaar willen aangaan. Hierbij moet ‘partnership’ worden vertaald naar ‘we zijn altijd open en transparant naar elkaar’, de opdrachtgever vraagt niet het onmogelijke van de leverancier, de leverancier doet geen onhaalbare toezeggingen en in slechte tijden van de opdrachtgever of van de leverancier helpen we elkaar en nemen we ...

Lees verder
augustus 31, 2018

Gevoeligheden

 

Veranderen is een uitdaging waarbij vele aspecten een rol spelen. Het is af en toe dansen op het slappe koord. Je moet mee bewegen om niet te vallen maar wel koers houden om voortgang te boeken. Kortom, laveren door de omstandigheden heen.

Een punt waar je zeker mee te maken krijgt zijn de gevoeligheden die leven. Vaak volstrekt onbekend voor je maar zeker voelbaar in sessies, workshops etc.

Gevoeligheden tussen mensen. Vaak door zaken uit het verleden veroorzaakt. Gevoelige processen. Oh als je daar aan komt dan…… Ooit een keer door iemand bedacht, waarschijnlijk met veel (informele) invloed in de organisatie. Wordt dan als een heilig huisje beschouwd. Of onderwerpen waar bijvoorbeeld een maatschappelijk debat moeilijk is over te voeren. ...

Lees verder
mei 2, 2018

Kwaliteitsprofessionals en AVG

Voor een internationale financiële instelling heb ik het afgelopen jaar de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) impact analyse uitgevoerd en de oplossingsrichting gespecificeerd. AVG is overigens de Nederlandse interpretatie van het Europese GDPR (General Data Protection Regulation). Als Business Analist werkte ik voor de IT-organisatie; regelmatig werd mij de vraag gesteld: “Wat moeten we aan de IT-systemen doen om AVG-compliant te zijn?”

Impact

AVG-compliancy wordt alleen bereikt als de gehele organisatie eraan voldoet maar start bij de business / de lijn. De business processen en de bijbehorende gegevens moeten eerst in kaart gebracht worden. Data eigenaarschap moet aan de business toegekend worden en het ...

Lees verder
maart 3, 2018

Kwaliteitszorg in ICT: wie pakt de regie?

Testmanager: welke testprofessional was dit niet een aantal jaar geleden? Zelfs uitvoerend testers werden testmanager genoemd in die dagen. Logisch, want de functie testmanager was hot. Maar wat is er de afgelopen jaren gebeurd? De vraag naar testmanagers is ingekakt. Sporadisch zie ik nog wel eens een aanvraag of een vacature voor een testmanager langskomen, maar over het algemeen lijkt de functie uitgestorven.

Zit de testmanager zonder werk?

De meeste testmanagers van toen worden nu Agile tester genoemd. Want dat is nu hot. Dat is niet erg, want echt managen deden de meesten toch al niet. Óf ze hebben zich gespecialiseerd, op gebieden als performance of security, óf zijn projectmanager geworden. Er valt ook niet meer heel veel aan de ...

Lees verder
januari 7, 2018

Estimation of test automation in an Agile environment

One way to ensure the quality of software, is by testing it. Running tests can be done both manually and automatically. Test automation, with its ups and downs, has been the centre of attention for many years. It is usually underestimated what implementing test automation entails and the impact it has on an organization. Especially the estimation of the required effort. Adding test automation within the entire range of testing measures requires extra human capacity, both for the initial set up and the maintenance of the automatized tests apart from test implementation. The question is how much human capacity is needed in order to test automatize the functionality which has to be tested automatically? This article describes several methods to ...

Lees verder
maart 6, 2017

Weerstand

In een serie blogs wil ik een aantal situaties met betrekking tot ketenregie en/of kwaliteitsmonitoring de revue laten passeren. Deels zijn deze gebaseerd op ervaringen opgedaan in projecten. Voor een ander deel zal het een bespiegeling zijn op actuele situaties die je in het dagelijkse nieuws ziet langskomen.

Is het volgende beeld voor jou herkenbaar?

Je werkt met zijn allen aan een project om bijvoorbeeld business processen die binnen een unit worden uitgevoerd te analyseren en daar waar nodig te optimaliseren. Je pakt dit op een Agile manier aan met multidisciplinaire teams en iedereen die een rol heeft in het businessproces heb je betrokken.

Tijdens het werk merk je continu dat er geen sfeer van openheid aanwezig is. Informatie wordt niet ...

Lees verder
april 7, 2016

Grip op projecten middels ketenregie

Dat we binnen de ict en ook de business moeite hebben om grote projecten te beheersen en deze projecten tot een goed einde weten te brengen is wel gebleken uit de resultaten van de commissie Elias met betrekking tot het onderzoek naar grote ict-projecten binnen de overheid.

Het rapport benoemt onder andere een aantal zaken, te weten:

 • De rijksoverheid heeft de ict-projecten niet onder controle.
 • De politiek beseft het niet, maar ict is overal.
 • De rijksoverheid heeft onvoldoende zicht in de kosten en baten van de ict.
 • Ict-kennis schiet te kort.
 • Het ict-projectmanagement is zwak.
 • Ict-aanbestedingstrajecten bevatten perverse prikkels.
 • Het contractmanagement bij ict-projecten is onprofessioneel.
 • Het ontbreekt de rijksoverheid aan lerend vermogen op ...
Lees verder
juli 20, 2015

Principes voor testautomatisering

Organisaties moeten steeds sneller veranderen om aan de veranderende vraag van klanten te blijven voldoen. Dit stelt hoge eisen aan de ontwikkeling van applicaties. Klanten eisen niet alleen snelheid maar ook extreme gebruikersvriendelijkheid. Werkt bijvoorbeeld een webwinkel niet naar behoren dan is er snel een alternatief voorhanden. Agile softwareontwikkeling sluit goed aan op deze veranderbehoefte en is inmiddels in een groot deel van de organisaties doorgedrongen. Om aan de groeiende hoeveelheid (test)werk te blijven voldoen neemt het aandeel en het belang van testautomatisering toe. Echter, wil testautomatisering daadwerkelijk ondersteunend zijn aan de veranderende organisatie dan stelt dat andere eisen aan mensen en (test)processen. Het goed ...

Lees verder
maart 2, 2012

De kwaliteitsmonitor versus de testmanager

In november 2011 is het concept Project de Baas gelanceerd. Met dit concept is een integrale manier van kijken geïntroduceerd, ofwel dat vanuit het proces, de middelen en de organisatie de implementatie van het nieuwe c.q. gewijzigde informatiesysteem wordt gerealiseerd. Na de launch kwam regelmatig de vraag naar voren wat is nu het verschil tussen een kwaliteitsmonitor een testmanager? Dit artikel gaat op de verschillen in.

Allereerst wil ik eerst de definities geven van de kwaliteitsmonitor en de testmanager. De testmanager is de persoon die verantwoordelijk is voor het projectmanagement van testactiviteiten en testmiddelen, evenals het evalueren van een testobject. De persoon die de evaluatie van een testobject stuurt, beheerst, administreert, ...

Lees verder
januari 30, 2012

De toekomst van testen: De 10 – deel 1

Er wordt veel nagedacht over de toekomst van testen. Welke richting moet het testen gaan? Hoe pakken we de uitdagingen aan die voor ons liggen? Hoe kunnen we daadwerkelijk iets bijdragen aan bedrijfsresultaten? Belangrijke vraagstukken waar al veel mensen over nadenken. Uiteraard denk ik daar ook over na. Al nadenkende kom ik tot een visie die ik presenteer in 10 statements, te weten:

 1. Testers dienen specifiek te zijn opgeleid in testen en kwaliteitszorg op HBO- of academisch niveau.
 2. Testen moeten volledig gebaseerd zijn op herbruikbare testware.
 3. Automatisering en tools moeten zoveel mogelijk worden ingezet. Handmatige expertise wordt ingezet op kennisintensieve onderdelen.
 4. Testen nemen daadwerkelijk een volwassen en volwaardige plaats in, over de ...
Lees verder
november 19, 2010

Hoe goed zijn we als tester?

Testen is nog steeds booming business, ondanks de crisis waar we al geruime tijd in zitten. Het aantal professionele testers neemt nog steeds toe. De seminars schieten als paddenstoelen uit de grond en worden druk bezocht. ISTQB-cursussen worden overal gegeven en het aantal gecertificeerden neemt enorm toe. Veel publicaties zien het levenslicht! Je raakt bijna niet uitgelezen.

Je zou zo denken; wat is het probleem? Je ziet dat de ict-community moeite heeft om het percentage succesvolle projecten te verhogen. De laatste onderzoeken laten zien dat nog steeds 55 procent van de projecten mislukken om diverse redenen. Als ict-community moeten we ons een flink achter de oren krabben. Hoe komt het dat het percentage gelukte projecten niet hoger wordt en ...

Lees verder
april 12, 2010

Het vakidioom

Testers en mensen van de business begrijpen elkaar vaak niet. Stel de volgende situatie voor: een testmanager staat aan het begin van zijn project en wil gestructureerd zijn project gaan uitvoeren. Een van de zaken die de testmanager nodig heeft is een teststrategie. Om de strategie te kunnen bepalen belegt hij een workshop met zijn stakeholders. Om goed beslagen ten ijs te komen heeft de testmanager zich tot in detail voorbereid. Vragenlijsten zijn opgesteld, beschikbare documentatie is grondig doorgelezen, met een aantal applicatiebeheerders is uitgebreid gesproken. Kortom het kan gewoon niet mis gaan!

Vol goede moed begint hij met de workshop. De eerste vraag wordt aan de opdrachtgever gesteld: Wat moet er van het kwaliteitsattribuut leerbaarheid ...

Lees verder
maart 14, 2010

Grip op de onbekende

Als testers moeten we steeds vaker op basis van minder concrete input gaan testen. De klant neemt besluiten/risico’s om zo snel mogelijk naar de markt te kunnen. Men weet vaak zelf ook niet concreet hoe een traject gaat lopen, men begint zonder exact duidelijk te hebben waar het zal eindigen. Laat staan dat de requirements duidelijk zijn. Het wordt dan incrementeel managen, stapje voor stapje. Van de leverancier verwacht men dan geen vragen over 100 procent volledige documentatie, etc., want die is er domweg niet. Men verwacht een partner die bereid is risico’s te nemen en deze samen te managen. Zo slim mogelijk met de tijd om gaan. Als je dan naar testen gaat, wordt creativiteit steeds belangrijker. Hoe maak je een planning/kostenbegroting, een ...

Lees verder
januari 25, 2010

Het V-model, Back to the future

Afgelopen woensdag ,20 januari,  heb ik samen met Egbert Bouman en Jan Jaap Cannegieter een thema avond voor Testnet verzorgd met betrekking tot het V-model.  Ieder presenteerde zijn eigen variant op het V-model. De centrale vraag was of het V-model nog wel van toepassing kan zijn in deze moderne, snel wijzigende markt. Mijn conclusie is dat het V-model nog steeds springlevend is en met wat creatief denkvermogen in veel situaties nog goed van toepassing kan zijn.

Zelf heb ik een variant gepresenteerd op het V-model om het moment van de aanwezigheid van documentatie en resources inzichtelijk te maken. Deze variant is niet nieuw. Zo’n 15 jaar geleden heb ik deze variant bedacht om problemen in een project op te lossen. In dit project liepen de ...

Lees verder
januari 3, 2010

Aandachtspunten bij testen SOA-systeem

Op veel plaatsen wordt gesproken en geschreven over het gebruik van service oriented architecture (SOA). Helaas hebben wij gemerkt dat specifieke aandachtspunten voor het testen van SOA in de meeste artikelen onderbelicht blijft. In dit artikel willen we een overzicht geven van onze inzichten in belangrijke aspecten die tijdens het testtraject aandacht moeten krijgen. Want op SOA gebaseerde systemen vergen wel degelijk een andere testaanpak.

Koppelingen

Vanwege de modulaire opzet van een SOA is het testen van de koppelingen extreem belangrijk. Er zijn twee soorten koppelingen, namelijk de koppelingen die binnen hetzelfde project of programma worden gerealiseerd en de koppelingen die door verschillende partijen buiten het project of programma ...

Lees verder