oktober 15, 2018

Ketenregie: Welke samenwerkingsvorm tussen opdrachtgever en leverancier leidt tot het beste resultaat?

Het is een vraag die mij de laatste maanden erg bezighoudt. Het ene uiterste is de samenwerking tussen opdrachtgever en leverancier waarbij de leverancier het resultaat moet leveren wat er contractueel is overeengekomen binnen de afgesproken grenzen van tijd, geld en kwaliteit. Het andere uiterste is de samenwerking tussen opdrachtgever en leverancier waarbij beide partners van elkaar willen zijn, een partnership met elkaar willen aangaan. Hierbij moet ‘partnership’ worden vertaald naar ‘we zijn altijd open en transparant naar elkaar’, de opdrachtgever vraagt niet het onmogelijke van de leverancier, de leverancier doet geen onhaalbare toezeggingen en in slechte tijden van de opdrachtgever of van de leverancier helpen we elkaar en nemen we ...

Lees verder
augustus 31, 2018

Gevoeligheden

 

Veranderen is een uitdaging waarbij vele aspecten een rol spelen. Het is af en toe dansen op het slappe koord. Je moet mee bewegen om niet te vallen maar wel koers houden om voortgang te boeken. Kortom, laveren door de omstandigheden heen.

Een punt waar je zeker mee te maken krijgt zijn de gevoeligheden die leven. Vaak volstrekt onbekend voor je maar zeker voelbaar in sessies, workshops etc.

Gevoeligheden tussen mensen. Vaak door zaken uit het verleden veroorzaakt. Gevoelige processen. Oh als je daar aan komt dan…… Ooit een keer door iemand bedacht, waarschijnlijk met veel (informele) invloed in de organisatie. Wordt dan als een heilig huisje beschouwd. Of onderwerpen waar bijvoorbeeld een maatschappelijk debat moeilijk is over te voeren. ...

Lees verder
mei 2, 2018

Kwaliteitsprofessionals en AVG

Voor een internationale financiële instelling heb ik het afgelopen jaar de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) impact analyse uitgevoerd en de oplossingsrichting gespecificeerd. AVG is overigens de Nederlandse interpretatie van het Europese GDPR (General Data Protection Regulation). Als Business Analist werkte ik voor de IT-organisatie; regelmatig werd mij de vraag gesteld: “Wat moeten we aan de IT-systemen doen om AVG-compliant te zijn?”

Impact

AVG-compliancy wordt alleen bereikt als de gehele organisatie eraan voldoet maar start bij de business / de lijn. De business processen en de bijbehorende gegevens moeten eerst in kaart gebracht worden. Data eigenaarschap moet aan de business toegekend worden en het ...

Lees verder
april 23, 2018

De restauratie van de Dom van Keulen: een walhalla voor opdrachtgever, leverancier en de kwaliteitsregisseur!

Een tijd geleden was ik een lang weekend in Keulen. Eén van de activiteiten was ‘de beklimming’ van de Dom. Tijdens deze excursie ging ik ongemerkt parallellen trekken tussen de manier waarop de restauratie van de Dom verloopt en hoe IT projecten verlopen.

De restauratie….

Door allerlei weersinvloeden en oorlogen is de Dom beschadigd geraakt en is een permanent (!) onderhoud aan de Dom noodzakelijk. Dit onderhoud kost jaarlijks €14 miljoen.

Voor restauratiewerkzaamheden zijn niet altijd de volledige beschrijvingen aanwezig. Hierdoor hebben de beeldhouwers de vrijheid om bijvoorbeeld een hele reeks beeltenissen van zichzelf op te nemen in het bouwwerk.  Het stadsbestuur stelt als enige eis dat de beeltenissen niet al te veel mogen opvallen. ...

Lees verder
maart 3, 2018

Kwaliteitszorg in ICT: wie pakt de regie?

Testmanager: welke testprofessional was dit niet een aantal jaar geleden? Zelfs uitvoerend testers werden testmanager genoemd in die dagen. Logisch, want de functie testmanager was hot. Maar wat is er de afgelopen jaren gebeurd? De vraag naar testmanagers is ingekakt. Sporadisch zie ik nog wel eens een aanvraag of een vacature voor een testmanager langskomen, maar over het algemeen lijkt de functie uitgestorven.

Zit de testmanager zonder werk?

De meeste testmanagers van toen worden nu Agile tester genoemd. Want dat is nu hot. Dat is niet erg, want echt managen deden de meesten toch al niet. Óf ze hebben zich gespecialiseerd, op gebieden als performance of security, óf zijn projectmanager geworden. Er valt ook niet meer heel veel aan de ...

Lees verder
januari 7, 2018

Estimation of test automation in an Agile environment

One way to ensure the quality of software, is by testing it. Running tests can be done both manually and automatically. Test automation, with its ups and downs, has been the centre of attention for many years. It is usually underestimated what implementing test automation entails and the impact it has on an organization. Especially the estimation of the required effort. Adding test automation within the entire range of testing measures requires extra human capacity, both for the initial set up and the maintenance of the automatized tests apart from test implementation. The question is how much human capacity is needed in order to test automatize the functionality which has to be tested automatically? This article describes several methods to ...

Lees verder
mei 8, 2017

Met oogkleppen de wereld rond

Bedrijven staan niet meer op zichzelf maar gaan steeds meer onderdeel uit maken van een keten. Vandaag de dag zijn het ketens van onafhankelijke organisaties die samenwerken om producten en diensten te leveren. Maar zelf werkt iedereen nog volgens het principe ‘eigen werk eerst’.

‘Hier ben ik voor opgesteld als organisatie, afdeling of persoon en meer ook niet.’ Wat de impact van mijn handelen verderop in de keten is weet ik niet. Dat ligt buiten mijn scope of verantwoordelijkheid. Daar moet het management maar naar kijken. Het weg wijzen of wuiven is een instelling die nog regelmatig terugkomt in de praktijk van alle dag. Een dergelijke instelling kan een grote impact hebben op het (eind) resultaat in de keten. Het effect van een dergelijke ...

Lees verder
april 7, 2017

Compleet of Incompleet?

Hoe weet je dat je compleet bent in je analyse of het ontwerp van een oplossing?

Een interessante maar tegelijkertijd een erg lastige vraag. In eerdere blogs heb ik het wel eens gehad over het analyseren van business processen. Daar kwam deze vraag ook al min of meer naar voren.
Hoe weet je nu of de analyse compleet en volledig is of een oplossing die je met elkaar hebt bedacht inderdaad volledig is doordacht. Zijn alle relevante aspecten doordacht?

Mijn ervaring is, helaas, dat kennis zo versnipperd is of de situatie waarin je werkt zo diffuus is dat de boven gestelde vraag een erg weerbarstige is. Ben je in een design sessie een aantal iteraties onderweg, komt er ineens informatie op tafel die al het werk onder druk zet.

Hoe kun je dit ...Lees verder

maart 6, 2017

Weerstand

In een serie blogs wil ik een aantal situaties met betrekking tot ketenregie en/of kwaliteitsmonitoring de revue laten passeren. Deels zijn deze gebaseerd op ervaringen opgedaan in projecten. Voor een ander deel zal het een bespiegeling zijn op actuele situaties die je in het dagelijkse nieuws ziet langskomen.

Is het volgende beeld voor jou herkenbaar?

Je werkt met zijn allen aan een project om bijvoorbeeld business processen die binnen een unit worden uitgevoerd te analyseren en daar waar nodig te optimaliseren. Je pakt dit op een Agile manier aan met multidisciplinaire teams en iedereen die een rol heeft in het businessproces heb je betrokken.

Tijdens het werk merk je continu dat er geen sfeer van openheid aanwezig is. Informatie wordt niet ...

Lees verder
april 7, 2016

Grip op projecten middels ketenregie

Dat we binnen de ict en ook de business moeite hebben om grote projecten te beheersen en deze projecten tot een goed einde weten te brengen is wel gebleken uit de resultaten van de commissie Elias met betrekking tot het onderzoek naar grote ict-projecten binnen de overheid.

Het rapport benoemt onder andere een aantal zaken, te weten:

 • De rijksoverheid heeft de ict-projecten niet onder controle.
 • De politiek beseft het niet, maar ict is overal.
 • De rijksoverheid heeft onvoldoende zicht in de kosten en baten van de ict.
 • Ict-kennis schiet te kort.
 • Het ict-projectmanagement is zwak.
 • Ict-aanbestedingstrajecten bevatten perverse prikkels.
 • Het contractmanagement bij ict-projecten is onprofessioneel.
 • Het ontbreekt de rijksoverheid aan lerend vermogen op ...
Lees verder
juli 20, 2015

Principes voor testautomatisering

Organisaties moeten steeds sneller veranderen om aan de veranderende vraag van klanten te blijven voldoen. Dit stelt hoge eisen aan de ontwikkeling van applicaties. Klanten eisen niet alleen snelheid maar ook extreme gebruikersvriendelijkheid. Werkt bijvoorbeeld een webwinkel niet naar behoren dan is er snel een alternatief voorhanden. Agile softwareontwikkeling sluit goed aan op deze veranderbehoefte en is inmiddels in een groot deel van de organisaties doorgedrongen. Om aan de groeiende hoeveelheid (test)werk te blijven voldoen neemt het aandeel en het belang van testautomatisering toe. Echter, wil testautomatisering daadwerkelijk ondersteunend zijn aan de veranderende organisatie dan stelt dat andere eisen aan mensen en (test)processen. Het goed ...

Lees verder
juli 18, 2015

The Quality Act: Hoe voer je kwaliteitsregie?

Aanleiding: het verandervermogen van bedrijven is de belangrijkste factor om succesvol te kunnen overleven.

Bedrijven moeten zichzelf steeds weer opnieuw uitvinden. Het concurrentieveld wordt voortdurend scherper en de overheid blijft reguleren. Producten die in het ene jaar nog goed pasten in een stabiele markt kunnen in luttele jaren verworden zijn tot niet meer passend en te duur. Bedrijven moeten zich daarom continue aanpassen: goedkopere producten maken, ze sneller op de markt zetten, of juist meer waarde toevoegen voor hetzelfde geld. Dat is niet altijd gemakkelijk als je al jaren gewend was zaken op een bepaalde manier uit te voeren.

Dat bedrijf dat zich het beste en voortdurend weet aan te passen op de steeds veranderende ...

Lees verder
april 3, 2013

Productrisico’s vragen om de juiste focus

Zo’n tien jaar geleden is risk based testen in de markt gezet. In die tijd was dit een geweldig nieuwe stap in de ontwikkeling van het testvak. Een van de onderdelen van risk based testen is de productrisico-analyse (pra). Een algemeen geaccepteerd uitgangspunt om onder meer de teststrategie op te baseren. Echter, waar loop je tegenaan in de praktijk bij de toepassing van pra’s?

Risk based testen heeft na de introductie (‘Succesvol Testmanagement: een integrale aanpak’, Bob van de Burgt, Iris Pinkster, 2003) navolging gekregen in vele andere methoden (‘Practical Risk-Based Testing’, Erik van Veenendaal, 2012; ‘TMap Next’, Tim Koomen, Leo van der Aalst, Bart Broekman, Michiel Vroon, 2006; ‘SmarTEST’, Egbert Bouman, 2008). Iedereen ...

Lees verder
maart 2, 2012

De kwaliteitsmonitor versus de testmanager

In november 2011 is het concept Project de Baas gelanceerd. Met dit concept is een integrale manier van kijken geïntroduceerd, ofwel dat vanuit het proces, de middelen en de organisatie de implementatie van het nieuwe c.q. gewijzigde informatiesysteem wordt gerealiseerd. Na de launch kwam regelmatig de vraag naar voren wat is nu het verschil tussen een kwaliteitsmonitor een testmanager? Dit artikel gaat op de verschillen in.

Allereerst wil ik eerst de definities geven van de kwaliteitsmonitor en de testmanager. De testmanager is de persoon die verantwoordelijk is voor het projectmanagement van testactiviteiten en testmiddelen, evenals het evalueren van een testobject. De persoon die de evaluatie van een testobject stuurt, beheerst, administreert, ...

Lees verder
januari 30, 2012

De toekomst van testen: De 10 – deel 1

Er wordt veel nagedacht over de toekomst van testen. Welke richting moet het testen gaan? Hoe pakken we de uitdagingen aan die voor ons liggen? Hoe kunnen we daadwerkelijk iets bijdragen aan bedrijfsresultaten? Belangrijke vraagstukken waar al veel mensen over nadenken. Uiteraard denk ik daar ook over na. Al nadenkende kom ik tot een visie die ik presenteer in 10 statements, te weten:

 1. Testers dienen specifiek te zijn opgeleid in testen en kwaliteitszorg op HBO- of academisch niveau.
 2. Testen moeten volledig gebaseerd zijn op herbruikbare testware.
 3. Automatisering en tools moeten zoveel mogelijk worden ingezet. Handmatige expertise wordt ingezet op kennisintensieve onderdelen.
 4. Testen nemen daadwerkelijk een volwassen en volwaardige plaats in, over de ...
Lees verder
november 19, 2010

Hoe goed zijn we als tester?

Testen is nog steeds booming business, ondanks de crisis waar we al geruime tijd in zitten. Het aantal professionele testers neemt nog steeds toe. De seminars schieten als paddenstoelen uit de grond en worden druk bezocht. ISTQB-cursussen worden overal gegeven en het aantal gecertificeerden neemt enorm toe. Veel publicaties zien het levenslicht! Je raakt bijna niet uitgelezen.

Je zou zo denken; wat is het probleem? Je ziet dat de ict-community moeite heeft om het percentage succesvolle projecten te verhogen. De laatste onderzoeken laten zien dat nog steeds 55 procent van de projecten mislukken om diverse redenen. Als ict-community moeten we ons een flink achter de oren krabben. Hoe komt het dat het percentage gelukte projecten niet hoger wordt en ...

Lees verder
april 12, 2010

Het vakidioom

Testers en mensen van de business begrijpen elkaar vaak niet. Stel de volgende situatie voor: een testmanager staat aan het begin van zijn project en wil gestructureerd zijn project gaan uitvoeren. Een van de zaken die de testmanager nodig heeft is een teststrategie. Om de strategie te kunnen bepalen belegt hij een workshop met zijn stakeholders. Om goed beslagen ten ijs te komen heeft de testmanager zich tot in detail voorbereid. Vragenlijsten zijn opgesteld, beschikbare documentatie is grondig doorgelezen, met een aantal applicatiebeheerders is uitgebreid gesproken. Kortom het kan gewoon niet mis gaan!

Vol goede moed begint hij met de workshop. De eerste vraag wordt aan de opdrachtgever gesteld: Wat moet er van het kwaliteitsattribuut leerbaarheid ...

Lees verder
maart 14, 2010

Grip op de onbekende

Als testers moeten we steeds vaker op basis van minder concrete input gaan testen. De klant neemt besluiten/risico’s om zo snel mogelijk naar de markt te kunnen. Men weet vaak zelf ook niet concreet hoe een traject gaat lopen, men begint zonder exact duidelijk te hebben waar het zal eindigen. Laat staan dat de requirements duidelijk zijn. Het wordt dan incrementeel managen, stapje voor stapje. Van de leverancier verwacht men dan geen vragen over 100 procent volledige documentatie, etc., want die is er domweg niet. Men verwacht een partner die bereid is risico’s te nemen en deze samen te managen. Zo slim mogelijk met de tijd om gaan. Als je dan naar testen gaat, wordt creativiteit steeds belangrijker. Hoe maak je een planning/kostenbegroting, een ...

Lees verder
januari 25, 2010

Het V-model, Back to the future

Afgelopen woensdag ,20 januari,  heb ik samen met Egbert Bouman en Jan Jaap Cannegieter een thema avond voor Testnet verzorgd met betrekking tot het V-model.  Ieder presenteerde zijn eigen variant op het V-model. De centrale vraag was of het V-model nog wel van toepassing kan zijn in deze moderne, snel wijzigende markt. Mijn conclusie is dat het V-model nog steeds springlevend is en met wat creatief denkvermogen in veel situaties nog goed van toepassing kan zijn.

Zelf heb ik een variant gepresenteerd op het V-model om het moment van de aanwezigheid van documentatie en resources inzichtelijk te maken. Deze variant is niet nieuw. Zo’n 15 jaar geleden heb ik deze variant bedacht om problemen in een project op te lossen. In dit project liepen de ...

Lees verder
januari 3, 2010

Aandachtspunten bij testen SOA-systeem

Op veel plaatsen wordt gesproken en geschreven over het gebruik van service oriented architecture (SOA). Helaas hebben wij gemerkt dat specifieke aandachtspunten voor het testen van SOA in de meeste artikelen onderbelicht blijft. In dit artikel willen we een overzicht geven van onze inzichten in belangrijke aspecten die tijdens het testtraject aandacht moeten krijgen. Want op SOA gebaseerde systemen vergen wel degelijk een andere testaanpak.

Koppelingen

Vanwege de modulaire opzet van een SOA is het testen van de koppelingen extreem belangrijk. Er zijn twee soorten koppelingen, namelijk de koppelingen die binnen hetzelfde project of programma worden gerealiseerd en de koppelingen die door verschillende partijen buiten het project of programma ...

Lees verder