Weerstand

In een serie blogs wil ik een aantal situaties met betrekking tot ketenregie en/of kwaliteitsmonitoring de revue laten passeren. Deels zijn deze gebaseerd op ervaringen opgedaan in projecten. Voor een ander deel zal het een bespiegeling zijn op actuele situaties die je in het dagelijkse nieuws ziet langskomen. Is het volgende beeld voor jou herkenbaar? Je werkt met zijn allen aan een project om bijvoorbeeld business processen die binnen een unit worden uitgevoerd te analyseren en daar waar nodig te optimaliseren. Je pakt dit op een Agile manier aan met multidisciplinaire teams en iedereen die een rol heeft in het businessproces heb je betrokken. Tijdens het werk merk je continu dat er geen sfeer van openheid aanwezig is. Informatie wordt niet volledig gebracht, mensen maken zaken niet concreet, er wordt om de materie heen gedraaid of op het allerlaatste moment wordt er informatie gedeeld die het maakt dat een groot deel van het gedane werk teniet wordt gedaan. De consequentie van dit alles kan zijn dat er onnodig veel tijd en energie verloren gaat en dat een deel van de deelnemers zal gaan afhaken. Ik kom dat helaas (regelmatig) tegen. Het is een vorm van weerstand die mensen uiten omdat er kennelijk (ergens) een gevoel van bedreiging is. Mensen worden uit de comfort zone gehaald. Zien hun werkwijze veranderen of wellicht het werk verdwijnen. Worden uitgedaagd om daadwerkelijk hun kennis en kunde te etaleren waaruit mogelijk kan blijken dat de kennis niet echt op orde is. Constateren is een maar wat kun je daar aan doen? Een paar ideeën. Zorg voor een sfeer van geborgdheid. Een veilige haven waar alles op tafel gelegd kan worden. Check of de juiste mensen aan boord zijn. Vraag aan de deelnemers op welke plaats in het proces zij de werkzaamheden uitvoeren. Neem zaken niet te snel voor waar aan. Controleer iedere stap in het proces met controle vragen of het beeld / plaatje compleet is. Voer een simulatiesessie uit om daadwerkelijk het proces na te spelen en vast te stellen of er nog witte vlekken in het proces zitten. Een aantal suggesties om met boven geschetste situatie om te gaan. Mochten er aanvullingen zijn of herkennen mensen zich in bovengenoemde situatie dan hou ik me aanbevolen voor extra ideeën.