De toekomst van testen: De 10 – deel 1

Er wordt veel nagedacht over de toekomst van testen. Welke richting moet het testen gaan? Hoe pakken we de uitdagingen aan die voor ons liggen? Hoe kunnen we daadwerkelijk iets bijdragen aan bedrijfsresultaten? Belangrijke vraagstukken waar al veel mensen over nadenken. Uiteraard denk ik daar ook over na. Al nadenkende kom ik tot een visie die ik presenteer in 10 statements, te weten:
  1. Testers dienen specifiek te zijn opgeleid in testen en kwaliteitszorg op HBO- of academisch niveau.
  2. Testen moeten volledig gebaseerd zijn op herbruikbare testware.
  3. Automatisering en tools moeten zoveel mogelijk worden ingezet. Handmatige expertise wordt ingezet op kennisintensieve onderdelen.
  4. Testen nemen daadwerkelijk een volwassen en volwaardige plaats in, over de gehele voortbrengingsketen.
  5. De resultaten van test zijn voorspelbaar.
  6. Testtechnieken, bestaande of nieuw te ontwikkelen, worden daadwerkelijk gebruikt ter verificatie van productkwaliteit.
  7. Industrie en wetenschap ontwikkelen gezamenlijk oplossingen op structurele basis ten behoeve van de uitdagingen waarvoor we staan.
  8. Business – IT alignment is vormgegeven door inrichting kwaliteitsmonitoring.
  9. Testen is ontdaan van wishful thinking.
  10. Testers zoeken samenwerking met andere vakgebieden. Tot zover mijn 10 statements. Het moet niet alleen blijven bij deze 10 statements. Ik wil graag de uitdaging aangaan om de statements daadwerkelijk te gaan invullen zodat het niet bij mooie woorden blijft. Ik daag jullie uit om samen met mij vorm te geven aan deze statements. Wie durft?