Hoe goed zijn we als tester?

Testen is nog steeds booming business, ondanks de crisis waar we al geruime tijd in zitten. Het aantal professionele testers neemt nog steeds toe. De seminars schieten als paddenstoelen uit de grond en worden druk bezocht. ISTQB-cursussen worden overal gegeven en het aantal gecertificeerden neemt enorm toe. Veel publicaties zien het levenslicht! Je raakt bijna niet uitgelezen. Je zou zo denken; wat is het probleem? Je ziet dat de ict-community moeite heeft om het percentage succesvolle projecten te verhogen. De laatste onderzoeken laten zien dat nog steeds 55 procent van de projecten mislukken om diverse redenen. Als ict-community moeten we ons een flink achter de oren krabben. Hoe komt het dat het percentage gelukte projecten niet hoger wordt en wat kunnen we als testers daaraan doen? Om geschikte maatregelen te treffen moet je kijken naar de oorzaken. Zonder uitputtend te zijn wil ik de volgende mogelijke oorzaken aan stippen.
Vaak weten we niet wat we moeten testen. Requirements zijn er niet of zijn incompleet. Onze methoden schrijven voor dat we de testbasis (lees req)  moeten hebben om überhaupt te kunnen starten. Deze insteek is achterhaald en niet realistisch. Ik zie weinig initiatief bij de testcommunity om dit probleem te tacklen. Dit bevreemdt mij uitermate. Hier kunnen we laten zien dat we als testers al vroeg in de lifecycle een toegevoegde waarde hebben om door het stellen van de juiste vragen de requirements, etc. boven tafel te krijgen, risico’s te inventariseren en de doelen scherp te krijgen en te houden. Een andere oorzaak is het kwaliteitsniveau van ons als tester. Veel mensen noemen zich professioneel tester zonder dat ze een degelijke basis hebben. Ja, we volgen ISTQB Foundation, etc. en denken dat we dan professioneel zijn.

Echt professioneel

Ik maak de vergelijking met een chirurg die bij de LOI een tiendaagse cursus Opereren volgt en dan een professioneel chirurg is. Nee, een arts in opleiding is tien jaar bezig om chirurg te worden en dient zich de rest van zijn leven permanent  bij te scholen. Dat noem je een professional. Daar moeten we als testcommunity van leren. Ik pleit er dan ook voor om zo snel mogelijk een academische testopleiding op te zetten, zodat wij als testers ook echt professioneel worden. Zo kan ik nog even doorgaan. De titel van dit stukje is; hoe goed zijn we als testers? Mijn conclusie is dat we gemiddeld goed zijn en dat we als community en individuen nog forse stappen moeten zetten. We spelen in de hoofdklasse maar zitten nog niet in de Champions League. Om echt goed te worden moeten we ondermeer invulling gaan geven aan de genoemde uitdagingen. Dan hebben we als tester een goede basis en zien een mooie toekomst tegemoet in staat om de nieuwe uitdagingen succesvol in te vullen.